Fantasie začíná!

Království Answer kapitola patnáctá

23. března 2008 v 19:55 | Nojmik |  MP-Království Answer
Kapitola 15:Tajemství Rawaldovi sochy

Ikdyž bylo zamračeno někde se sem i přesto dostalo slunce a ozařovala muži tvář...Toren ho sice nepoznával ale měl podivný pocit,že ho odněkud zná...vyvolával v něm pocit bezpečí...
Obrys tváře se na něj usmál a Toren se pomalu napřímil.....muž mu pomohl a chytil ho za ruce...jakmile se Toren ale zvedl okamžitě vyjekl bolestí a sesunul se k zemi....záda ho nesmírně boleli a on si vzápětí uvědomil,že ještě před chvíli mu na nich stál obr....pootočil hlavou k mužově ruce a spatřil v nich jeho luk...muž si toho pohledu zdřekmě všiml a podal mu jeho zbraň....tohle je zdřejmě tvoje řekl vyrovnaným hlasem a zkřivil tvář do úsměvu...a vrásky mu nahrbily čelo....

Slunce na chvíli zašlo a Toren si mohl zachránce konečně prohlédnout....byl to člověk se zářívími modrými oči a s mírně nakřiveným nosem,zdřejmě zlomeným...měl asi kolem třiceti let ale šrám na tváři utrpěl pravděpodobně v nějaké bitvě..určitě to byl skvělí bojovník...tmavé vlasy měl stočené do culíku a brada byla nepatrně vypouklá.....

A ikdyž si byl Toren jistý,že ho nikdy neviděl měl z něj pořád ten bezpečný pocit....ale jak to?
Toren...stále na zemi si vzal svůj luk s jeho rukou....děkuji a nesměle se zeptal....promiňte ale kdo jste?...a zadíval se mu do očí...
Muž se pousmál....podal Torenovi ruku a pevně ji stiskl....Torene...já jsem Janle Prouz.
Toren se zamyslel..kde jen to jméno slyšel?byl si jist,že už ho slyšel ale nemohl si vzpomenout kde....počkat zvolal potichu...vy patříte ke skupině ochránců,že?..vy jste našel stopu Rurinů...s Nigelem....Nigel...zopakoval si a uvědomil si,že zůstal sám nechráněm u sochy....a pak mu naskočila ještě jedna otázka...jak znáte mé jméno?

Janle se napřímil...není na odpovědi vhodnou chvíle chlapče....musíme se odtuď co nejrychleji dostat...tak se zkus zvednout..řekl a podal mu znova ruku....
Toren ji chytl a zabral...záda mu sice dávali zabrat ale nakonec se přece jen dostal na nohy....luk si přehodil přes krk....
Musíme zachránit bratra....zdělil Janlemu a ten jen nepatrně kývl hlavou...já vím...ale hlavně musíme zabránit Magrům aby město dostali....což bude obtížné...

Toren měl ale hlavu Nigela a Magry si nepřipouštěl...viděl jejich hordy všude dokola ale v nitru myslel na Nigela a jeho záchranu...já ale musím zvolal jistě....
V tomhle stavu se nedokážeš ani ubránit svolal Janle a pozvedl sekeru....Toren věděl,že má pravdu ale nepřipouštěl si to...musíme ho zachránit...řekl naléhavě a Janle ho provrtal pohledem...on to zvládne...neboj...a než stačil Toren něco namítnout už se k nim valil Magr s pokrváceným kopí....a zuřivě dupal...Janle ale vypadal,že si ho ani nevšímá a sekeru v ruce si napřímil...pak udělal jeden prudký pohyb,který Toren ani nezaznamenal a Magr se skácel s roštíplou hlavou k zemi....

Toren nevěřil svým očím a vykulil oči...jak?vyšlo z něj a zadíval se na ostří sekery....Magrova shnilá krev tekla po jejím hrotu....
Janle nahrbil čelo a pokynul rukou k Torenovi....ten se k němu přiblížil a stále nespouštěl oči z padlého obra....viděl sice jak se Rewa jediným lusknutím teleportoval ale tohle bylo moc i na něho....
Později ti to vysvětlím,řekl Janle vyrovnaně....nyní mě následuj...a rozběhl se severně ke středu bitevní vřavy.....

Cestou Toren spatřil opět Miren...pořád se ještě držela a počet mrtvých její rukou značně stoupl....lidé ale i přesto slábli a jejich řady řídli....bylo jasné,že tohle vyhrají Magrové....
Toren utíkal jen kousek za Janlem a rozhlížel se dokola jak vypadá situace....mrtvé těla se kupili a krev tekla proudem....Toren odvrátil zrak a zadíval se na Janleho..ten vypadal ve skvělé kondici...jakoby tu ani nezuřila žádná bitva....jen se řítil skrz a nedával najevo známky unavenosti...

Torenova záda se ozývala čím dál víc a bolest se mu prohlubovala...snažil se ale aby za Janlem moc nezaostával a s bolestí pokračoval rychlím tempem dál...
Janle po něm občas mrkl a Toren měl pocit,že ví jak se přemáhá....ale i tak nic neříkal a mlčky pokračoval dál....skrz řinkot kovu a létající jiskry....
Mraky byly stále nasáty temnými stíny a vzduch se nadále mísil s hnilobou a smradlavým pachem....

Jeden Magr na levo bojoval s mužem s kopí....
Toren po nich střelil pohled a viděl jak se muž vyhýbá jeho ranám....
Magr se rozmáchával kyjem a funěl sebejistotou.....

Toren probíhal davem a jen tak tak se stačil rozhlížet,kdykoliv někoho spatřil hned mu zmizel z dohledu a viděl dalšího....Magrové i lidé bojovali s verbou a nasazením,ikdyž to Torena trápilo věděl,že tohle nemají šanci vyhrát....
Magrové sice měli ztráty ale malinké oproti poměru lidí...těch nebyla ani půlka a Magrové jakoby ani neubývali...spíš naopak....

A pak Torenovi přeskočilo srdce....Quile bojoval nadále s dvěma Magry a to bez žádné známky zranění či unavenosti....oháněl se svým obouručným mečem s lehkostí a jistou elegantností...ten už určitě bojoval v bitvách pomyslel si Toren a stočil pohled když mu výhled zatarasilo obří tělo.....dopadl na něj stín a Toren se vmžiku zastavil....Nasadil šíp a než se stačil Magr otočit zařval bolestí a spadl na kolena....dva šípy v zádech mu působili muka a skučel jak malé štěně...Toren se ho ale nesnažil zabít...věděl,že to za něj udělá někdo jiný a velice rád....rozutíkal se k Janlovi,kterého už jen tak tak viděl....pomalu ho začal ztrácet a v davu řevu a spousty těl mu najednou zmizel....

Toren se zastavil..lapal po dechu a rozhlížel se dokola....přece sem ho nemohl ztratit...pomyslel si a mžoural očima jak jestřáb po okolí ale ať se snažil jak chtěl nikde Janleho neviděl....a on si zdřejmě ani neuvědomil,že ho ztratil....
Toren začínal propadat panice....Janleho nikde neviděl a okolí se kolem něj zužovalo a Magrové se přibližovali....věděl,že by měl jít a nestát tam jak plot ale něco mu říkalo nebo spíš bránilo v tom aby udělal jakýkoliv pohyb....stíny se prodlužovali k němu a jeden Magr se náhle otočil.V očích mu poskočila jiskra zalíbení a zařval svým mohutným hlasem.Řev se řinul davem a Torenův strach se zvýšil o několik pater....jediné co ho napadlo bylo nasadit šíp a rychle ho vypustit na běsnícího obra.Povedlo se...s probodlím krkem a krví s tlamy se sesunul nepřítel k zemi....
Toren už dál nepřemýšlel a rozběhl se dopředu...však Janleho najde.Přeskočil mrtvého vojáka a utíkal rychlím tempem pořád rovně....za chvíli ho ale dostihla rána v zádech a bolest mu tak vjela pod kůži,že zařval a sesunul se k zemi....upustil luk a dopadl na studenou dlažbu...vnímal jen hluk a nekončící zvuky zbraní a souboje...zavřel oči..všechno utichlo....chtěl být doma....teď by byl u Sany a povídal si s ní....už málem zapoměl jak je krásná...jak moc ji touží říct,že ji miluje.....a co Nelgra?jak se ji vůbec daří v nové práci?...zamyslel se nad tetou a vzpoměl si na Furiho....na to malé,hezké zvíře,které Nigel donesl domů....pročpak utekl?přece se mu u nich líbilo....nebo ne?myšlenky ho zavedli zpátky k Nigelovi...věděl Nigel,že bude bojovat o vlastní život?věděl co ho čeká,když půjde s ním,věděl už dýl,že on je onen vyvolený?ale jsem vůbec vyvolený?pomyslel si Toren a myšlenky ho vrátili do reality....zase uslyšel ten řev a výkřiky...zas cítil ten odporný puch a smrad....
A pak ucítil tvrdou ránu a zem se otřásla....Toren zareagoval rychle a otočil se....dvě mohutné těla pocákané krví leželi na sobě a kolem nich se tyčila skupinka lidí.Toren po nich střílel pohledem...bylo jich sedm.Miren stála na levo a vypadala až naruku a řeznou ránu na noze v pořádku....Gonre stál s mečem vedle ní,měl šrámy po obličeji ale i přesto vypadal v této situaci v klidu....Quile stál naproti nim a kroutil si krkem....poslední koho Toren poznával byl Rewa se svým mečem od Magrovy krve....luskl prsty a krev zmizela....jak užitečné...řekl a usmál se.
Toren zamával rukou aby na sebe upozornil....pomalu vstal...bolest už ustupovala a Toren se napřímil pro svůj luk....Rewa k němu doběhl jako první a vmžiku mu chytil rameno....to je síla co?vykřikl nadšeně a pousmál se...Toren se zmohl jen na kývnutí hlavy a broukl jo ...to je..Rewa se s jeho odpovědí zdřejmě nespokojil a hned pokračoval....Torene neber to tak katastrofálně...pořád ještě žijem!...Toren ale pobouřeně namítl...ještě žijem? a na jak dlouho?docházívám vůbec co se tu děje?jsme pod útokem a nemáme šanci vyhrát...vykřikl nazlobeně a projel Rewu pohledem...ten si z toho ale nic nedělal a hned nadhodil....nic není jisté chlapče...nikde není psáno,že prohrajem.....a taky,že vyhrajem.
Toren se podíval na zbytek lidí...máme šanci?můžeme zvítězit?vy se nebojíte?svolal odhodlaně.Lidé pohlédli na Rewu jakoby byl jejich mluvčí....ten sklopil obličej a pohlédl na Torena....musím ti toho ještě hodně povědět Torene....hodně věcí ještě nechápeš....nepotřebuju k tomu tvého bratra abych pochopil,že tě něco trápí Torene....ten na něj pohlédl a pomalu ze sebe vysoukal...víte,jen si říkám...jestli ...jestli to jsem já...ten vyvolený....jen si nejsem jistý...všechno je podle mě tak velké a já si připadám jako malý a bezvýznamný kluk,který se do všeho omylem zapletl....a sklopil obličej k zemi....
Cítil se nějak divně..žaludek se mu houpal a kolem stále zuřil lítí boj a souboje...ale nevnímal to..nevnímal nic...a pak aniž by si to uvědomil mu někdo položil ruku na rameno....Rewa se mu zahleděl do očí a tichounce řekl...je jasné,že pochybuješ o své výjmečnost ale věř mi torene,že se nemýlím ani já,ani ti lidé a ani kámen..on si tě vybral to on ví,že ty si ten kdo nás spasí....ale namítl Toren...neumím ani bojovat jak můžu být spasitel když mě pořád musíte zachraňovat!
Rewa se pousmál....vyvolený neznamená být nepřemožitelný....pamatuj na to Torene a věř si...věř svému osudu...dořekl Rewa a jeden muž ze skupinku svolal...ehmm nechci vás rušit ale tamhle ti si nás všimli...a ukázal směrem ke skupině nejméně sedmi Magrů,kteří nevypadali zrovna přátelsky...
Rewa beze slova zmizel a Magr se skácel k zemi jak padlej strom...než si stačil druhej cokoliv uvědomit proťálo ho kopí,které po něm hodil Quile...Miren se napřímila a rozběhla se k Magrovi z palcátem....divoce s ním mával a řval...Miren se dvakrát vyhla a pak mu zasadila ránu do nohy...začal krvácet ale i nadále se oháněl palcátem.Mezitím se Rewa zbavil dalšího Magra a Gonre s jedním vojákem podřízli dalšího.Toren nechtěl stát jen tak nečinně a natáhl tětivu....vystřelil šíp a zasáhl Magrovu paži....
Magr zpozoroval útočníka ale než stačil něco podniknout padl pod mečem Quileho....zbýval jeden oplátěný s kyjem a štítem z černé oceli...vypadal o hodně větší než ostatní,vypadal vlastně tak nějak jako ten ve sklepě...ostatní byli o něco menší a méně silnější..zdřejmě to byli ti nevycvičení a ti co byli větší byli podstatně silnější a obratnější...tenhle však vypadal jako nějaký jejich kapitán....
Miren propíchla tělo Magra s palcátem a ocitla se na levé straně od Magra...Gonre šel napravo a Rewa s Quilem ho obklíčili zezadu...zbytek mužů mu stoupli naproti...Toren stál opodál a držel se od obra dál....nasadil si další šíp a zkontroloval počet..zbývalo mu šest.
Toren vyčkával co se bude dít....Gonre zahájil útok a švihl mečem...Magr se na něj obrátil a vykril útok štítem..Gonreho zavalilo sprška jisker...mezitím Miren využila situace a vyrazila směrek k boku....kopím bodla a a to se zabodlo do jeho levého boku....Magr zaskučel a nohou Miren odkopl...nestačila uhnout a dopadla na zem...ztratila vědomí.Toren vypustil šíp a minul..pomalu nasasoval druhej,Quile bodal rychlími výpady a Magr jej vykríval štítem...byl velký jak dvoje dveře a velice dobře ho chránil....Magr zranil jednoho muže a Rewa se vymrštil na jeho záda...Magr však reagoval rychleji a Rewa se řítil dolů k zemi.Toren neviděl jeho dopad,neboť mu zastoupil cest jeden z mužů...mečem se rozmáchával po Magrovi a ten jej jediným úderem srazil k zemi...z těla mu valila krev....Toren vypustil šíp a tentokrát se trefil přímo do krku...nadšeně vyjekl a nasadil další....Rewa s Miren leželi na zemi a Quile s Gonrem se spojili....oba byli skvělí bojovníci a dávali ze sebe všechno...jejich výpady Magr jen tak tak vykríval a pomalu ustupoval....
Ohnal se mečem a odhodil Gonreho...Toren vypustil šíp a zase minul....Quile sekl a trefil se podél brnění....Magr se zakymácel a poslední z vojáku se rozběhl a silou s mečem mu vrazil do břicha...Magr se převalil a s mečem zabodlím v těle zařval...štít a meč mu vypadli a tak rukou chytl muže....než ho stačil Quile,Gonre nebo toren zachránit zmáčkl ho a muži naskočila bílá barva...Magr ho odhodil stranou a pomalu se zvedal...Quile byl však rychlejší a rozutíkal se...mečem mu prosekl nohy a Magr se znovu svalil na zem....Quile vítězně pozvedl meč a bodl skrz Magrovo břicho....meč mu projel skrz a Magr zavřel oči...umřel.
Quile si otřel spocené čelo a přiběhl k Miren...pomalu ji pomohl vstát...Gonre vstal sám a přiběhl k nim...Toren přiběhl k Rewovi...měl šrám nad levým okem ale oči měl otevřené...sem v pořádku...řekl a pomalu stal....Miren už byla na nohách a zářila z neznámých důvodů...
A pak se náhle z davu vydrala známá postava...Seam se řítil jak o život...Mami,Tati....blíží se celá armáda...sou jich stovky!Rewa stuhl....pohlédl na Gonreho...a ten na Miren....a než se stačil Toren zeptat co plánují vyřítil se z boku Janle a mával na ně...Všichni přítomní kývli hlavou,že o tom ví...Janle pohlédl na Torena....doufal sem,že se o sebe postaráš...řekl...Rewa na něj přísně pohlédl.....to si příště nemysli...řekl a pak aniž by někdo něco řekl Janle zvolal Rawald!
Toren to nechápal ale utíkal s nimi k soše a zárověn ke svému bratrovi....socha byla obklopena lidmi....řady se zužovali a řídli...Magrové kolem zato sílíli a jejich počty se stále zvyšovali...Skupinka doběhla s soše a Toren spatřil Nigela...srdce mu poskočila když viděl,ře dýchá....popadl ho spolu s Rewou a čekal co se bude dít....Janle se postavil čelem s soše a svolal něco v cizím jazyce...Toren tomu sice nemohl věřit ale Rawald se posunul...ba on ožil!socha se sunula na stranu a odkrývala pod sebou dlouhý.černočerný tunel....jejich úniková cesta...
Toren pohlédl na město...kdyby jej navštívil v jiných časech bylo by to jistě krásné a úžasné město..ono bylo i tak ale nyní si Toren odnese vzpomínku na temné,kouřově zahalené a plameny zavalené město....Lendover byl dobyt....a s tímto bodavým pocitem se Toren spustil s Nigelem a Rewou do temné,neznámé chodby před nimi.......
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 _LuCiiBuSkA_ _LuCiiBuSkA_ | E-mail | Web | 23. března 2008 v 19:57 | Reagovat

Pěkný..x)

2 Iky Iky | 25. března 2008 v 17:01 | Reagovat

hm.... mazec:-)

Jak uz sem rikal.... hrubý ale chtelo by to dáááááálll..... ae me se to mooc paci jen tak dál...

3 Iky Iky | 26. března 2008 v 9:03 | Reagovat

hm... mazec... Furi...:-D tak jen pls dal .....

4 Kyle tvé SBčko Kyle tvé SBčko | Web | 17. října 2009 v 18:40 | Reagovat

Opět parádně popsaný boj. Jsem zvědavej kam vede ulička do které právě vstoupili..

5 Amia Amia | Web | 16. května 2010 v 10:17 | Reagovat

Hm, tajná chodba a rovnou uprostřed města. Moc hezké :D
Jen ti závidím tvou schopnost skvělého popisu bitev, protože takhle čtivě ji asi nikdy nenapíšu, ale alespoň se mám kam chodit inspirovat ;)
Jen teda.. to měkké i tam někde po r... Nojmiku! XD  No co. Každému někdy ujede

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama