Fantasie začíná!

Království Answer kapitola dvacátá první

24. ledna 2009 v 18:46 | Nojmik |  MP-Království Answer
Tak sem se pomalu dokopal k další kapitolce Answeru...zatím jsem sepsal tak nanejvýš čtvrtku ale pokusím se ji co nejdříve dopsat celou.Takže se do toho pusťte a příjemné čtení

Kapitola 21:Cesta k mostu

Viděl jsi ho?Zírali na něj s otevřenou pusou až vypadali tochu komicky.Z Torena odkapával ještě studený pot a v hlavě to měl jako po výbuchu.Nemohl uvěřit,že to viděl tak jasně a čistě...ty zářivé,tajemné ale zároveň svým způsobem zajimavé oči ho naprosto uchvátili....už na tebe čekám Torene..vydechl a uvědomil si,že to řekl nahlas.Tohle ti řekl?zeptal se ustaraně Rewa ale v očích se mu zářilo jako kdyby byl nadšeností bez sebe jen to nedával na jevo..Jo...tak nějak...řekl mi to a pak všechno zmizelo.Vydechl a oddechl si.Po celém těle cítil šimrající mravenčení a měl pocit,ža každý kloub v jeho těle ho bolí.Dalo se čekat,že nevydrží spojení moc dlouho..to by bylo i pro tebe obtížné teprve se to všechno učíš ale vedl sis znamenitě...pochválil ho a pomohl mu na nohy.Toren se kolýbal ze strany na stranu a snažil se udržet ve vzduchu.Jak zjistil bylo to pro něj velmi obtížné a tak Rewa rozhodl,že si odpočinou...

Toren to dělal nerad ale musel si přiznat,že je příliš vyčerpaný na to aby šel dál.Rewa,Quille a Gonre se o něčem bavili a Seam se přisoukal k Torenovi.Jak ti je?zeptal se a měřil si ho ustaraným pohledem..neboj neumírám usmál se Toren a pohlédl na Seama...víš docela jsi nás viděsil...zčistajasna ses zkázel k zemi a začal si se potit...bylo to strašné!Jsem rád,že ti nic není dořekl a polkl.Toren mu položil ruku na rameno...a já jsem rád,že jsem si našel opravdového kamaráda...znovu se usmál a při posledních slovech mu vyschlo v krku.Seamovi zdřejmě také došla řeč a tak se jen ušklíbil a jízlivě promluvil....díky Torene..snažím se aby se ti nic nestalo.V tu chvíli se oba chlapci hlasitě rozesmáli na celé kolo...

Za pár minut znovu vyrazili...Rewa jim připoměl,že by se do zítřejšího večera rád dostal k Meanskému mostu a tak krapet přidali do kroku.Toren se po odpočinku cítil mnohokrát lépe a tak Seamovi po cestě vyprávěl co viděl.Seama jak Toren očekával nejvíce zaujali ty rudé oči a oba tak nahodili žhavou diskuzi kdo bude onen patron.Toren se cítil štastný...povídal si a měl pocit,že ho nic netíží..dokonce přestal myslet na všechno to nebezpečí,které ho očekává v Rhénské džungli.

Takhle šli půlku dne dokud si Toren nevšiml,že se nalevo od nich objevuje řeka.Severský proud podle Rewy stékal ze Žebryjského údolí a dále po východě se rozděloval k vesnici Malleru a dál do východních bažin.Pokud už vidíme řeku..napadlo Torena...jsme blízko u mostu,že?zeptal se a doufal,že odpověd co uslyší bude kladná.Rewa nahrbil ramena,poškrabal se za uchem a pak promluvil svým klidným hlasem....zítra snad ale dnes se tam jistě nedostaneme..řekl a usmál se nad zmučeným výrazem obou chlapců.Nevěste hlavy...cesta bude delší a obtížnější..buďte rádi,že se nám jde tak dobře pousmál se a spolu s Quillem se zasmál i Seamův otec.Hlavně,že se bavíte..vysoukal ze sebe nabroušeně Seam a vyměnili si s Torenem smutné obličeje...

Slunce už zapadalo za temnými mračny když se skupinka dostala podél k palouku blízko lesa.Tady se utáboříme a zítra vyrazíme přímou cestou přes Meanský most sdělil jim Rewa a sundal si namáhavě svůj batoh.Toren se Seamem si pracně sedli blízko k jedné borovici a také si sundali batohy. Uf..to je úleva..pomysleli si a všimli si Furiho jak jim čichá k jejich batohům. Copak? vyhládlo ti? zeptal se ho Toren a všiml si jak na něj stvořeníčko koulí očkama..tak počkej..řekl mu a pobaveně ho odstrčil od kapsy. Sám do ní strčil ruku a chvíli hledal dokud nenašel kousek zabaleného masa. Tu máš..podal mu kousek a Furi si ho okamžitě vrazil do své malé tlamičky. Vylezl si s masem na pařez a začal hltat div mu nezaskočilo. Tohle máš od Raneho..pousmál se a pří pohledu na Furiho si vybavil Nigelovu tvář...opět ho na chvíli zachvátil smutek při pomyšlení na poraněného Nigela..chybíš mi bratře..pomyslel si. Neboj..ozval se vedle něj Seam...zřejmě mu došlo na co myslí...Nigel to zvládne...je to přece tvůj bratr....usmál se a Toren mu vděčně dal za pravdu..jo Nigel to zvládne......

--------------------------------------------------------------------------

Jakmile zapadlo slunce a okolí pohltila tma,Rewa spolu s Quillem rozdělali oheň.Toren se chtěl zeptat Rewy jestli by dokázal vytvořit oheň pomocí kouzel ale nakonec mu ta myšlenka zůstala na jazyku a radši se zachumlal do deky,kterou měl zabalenou z domu.Furi se s plným bříškem stočil do klubka a ulehl vedle Torena.Ten se pousmál a pohlédl do ohně.Plameny olizovali dříví,které pomalu křupalo a praskalo.Ještě chvíli se díval do magyckého plamenu,když jím projela vzpomínka na ony podivuhodné oči a na draka,kterému mohli patřit.V mysli se mu vybavili Raneho slova...přenádherný drak jménem Sharken,stejně rudý jako kámen a spravedlivý jako on sám...Toren polkl...je opravdu možné,že mým patronem bude Sharken?zamyslel se a promnul si krk.Ani si neuvědomil,že ho má celý stuhlí a tělo ho pobolívá jakoby zápasil s kancem.Toren se rozhlédl po všech dokola a zjistil,že už spí...

Děje se něco Torene?ozval se náhle za praskajícím ohněm Rewův hlas.Toren pozvedl hlavu a povšimnul si ustaraného výrazu.Ne,všechno je v naprostém pořádku...odvětil a pokusil se o úsměv.Rewa se však nenechal odbyt a náhle vstal.Přisunul se k němu a ikdyž si sedl vedle něj zeptal se...můžu?Myslím,že na tom už moc nezáleží..usmál se Toren a pohlédl na Rewu.Ten mu úsměv oplatil a pak polkl...asi vím co tě trápí...Torenovi oči se rozšířili a poslouchal.Asi máš strach co se bude dít,viď?Bojíš se co všechno tě na téhle cestě čeká a také cítím tvůj strach z toho,že se nevrátíš domů a nikdy už nebudeš žít ten svůj starý život.Toren nevěříčně pokývl hlavou...jak?chtěl se zeptat ale Rewa ho umlčel...na tom nezáleží Torene,důležité je to,že tu jsi a my v tebe věříme.Mrzí mě,že ses vrhl do nového světa tak brzy a bez příprav ale jsi synem svého otce a všechno zvládneš.Věř sobě a věř nám...dokážeme to.Toren vděčně pokývl hlavou...děkuji vám,dořekl a pak se Rewa odsunul zpátky na svoje místo.Toren si přitáhl deku až ke krku a během několika sekund propadl do hlubokého spánku.

Ráno ho probudilo něco lechtivého a lepkavého.POškrábal se na nose a zjistil,že mu ho Furi olizuje.JEJ!vyjekl a prudce vstal.Furi se zřejmě polekal,neboť zalezl za nejbližší pařez.Toren si promnul ospalé oči,pročísl si nepoddajné vlasy a zívl si.Dobré ráno!vyštěkl na něj z boku Seam a na pozdrav ho udeřil do ramene.Dobré..vysoukal ze sebe Toren a začal si skládat deku.Jakmile ji nějakým způsobem dostal do batohu,usedl na pařez a trochu se napil.V láhvi měl už skoro prázdno a tak se jen opatrně zeptal Janleho,který byl nejblíž k němu.Nevíš za jak dlouho budeme u řeky?Já jen..a poukázal na butilu,že nebudu mít za chvílu co pít.Janle se usmál,ikdyž Toren nevěděl proč a pak něco hledal ve svém batohu.Vytáhl svou láhev a odšrouboval víčko.Nic nevyteklo.Nejsi jedinej kdo nebude mít brzy co pít ...doufáme,že do večera budem u mostu.Je tam pitná voda,takže si chlapče nemysli,že pojdeme žízní.Dneska se dočkáme! odvětil a s úsměvem na tváří si zabalil deku.

Vyrazili po půl hodince ale mohli by i dřív kdyby je nezdržoval Furi,který chytal po lesích nějakou potravu.Nyní kráčeli stále na východ cestou přes les.Rewa jim pověděl,že po cestě by to bylo až příliš nebezpečné ale Toren mu to přestával věřit.Za celou tu dobu co cestovali je nikdy nikdo nechytil.Jediným problémem byl Lendover a to je druhé největší město v Tobrutském údolí.Útok se dal předpokládat ale,že by takový Magrové chodili po cestách a čekali na ně to se zdálo Torenovi absurdní.Když se Rewovi se svou myšlenkou svěřil,byla to hodinová poučka o tom,že na světe neexistují jen Magrové a Stíni.Jsou tu i jiná temná stvoření,která po nás půjdou Torene...opakoval si grimasově Toren a pokračoval radši beze slov dál.Seam se chichotavě smál a Furi si to štrádoval před nimi jakoby věděl kam mají namířeno.

Torenovi se zdálo,že cesta je nekonečná a oni obcházejí jeden a ten samý kruh dokola.Všechno se mu zdálo stejné a každý strom od sebe nebyl nijak odlišný.Už si chtěl znova postěžovat když je v tom Rewa rukou popostrčil k zemi.Psst..ukazoval na všechny prstem a pokynul Janlemu ať jde s ním.Toren chtěl jít taky ale bylo mu jasné,že má zůstat tady a mlčet.Oba dva jim na chvíli zmizeli z očí a Toren se přiblížil k Seamovi.Co myslíš,že se děje?zeptal se téměř neslyšně ale místo Seamovi odpovědi uslyšel jakýsi zvuk.Gonre popadl meč a Quille se natočil na stranu.Ruce měl připravené k útoku ale pak se sklidnil.Ze předu se k nim vraceli Janle s Rewou.Oba vypadali vyděšeně a tak se Toren ihned zepta..co se děje?Rewa oddechoval a Janle se ak chopil slova...před necelou hodinou tudy prošel nepřítel..řekl a nadechl se.Kdo?zeptal se hbitě Toren a v krku mu pomalu vysíchalo.To nevíme,je možné,že to byl Stín nebo Megnaři...kdo,že?vydechl Toren a nezpomaloval v tempu otázek...kdo to sakra jsou ty Megnaři?Vyšší stupeň Magrů...jsou vyšlechtění a často spojováni s Hevrama.Cože?S čím,že?A jak jako vyšlechtění?copak oni můžou....Torene klid...ozval se po delší době Rewa a vzchopil se.Musíme se okamžitě dostat k mostu.Nechápu jak se mohli dostat přes něj ale musíme se tam dostat co nejrychleji.Řekl a všichni sborově přikývli a vydali se dál.Cestou přešli přes palouk,kde Toren zahlédl mrtvá těla...neohlížej se!napomenul ho Janle a dál šli bez dalších otázek..
Toren jich měl ale plnou hlavu.A také se hodlal později na všechny zeptat.Jediné co momentálně věděl,bylo zjištění,že právě ta mrtvá těla,vzbudila v Rewovi a Janlem pocit,že tu byli Stíni nebo Magnaři.Megnaři a Hevrové..uvažoval Toren....

Jakmile slunce zapadlo za obzor skupinka dorazila k vysněnému mostu.Toren si lehl na trávu a toužebně si oddechl.Sundal si z ramen batoh a roztáhl ruce.Konečně!Byl tak unavený,že si ani nevšiml,že zbytek na něj vzhlíží a ani jeden nevypadal na to,že by chtěl zrovna na jeho místě odpočívat.Co?vyjekl na ně a nechápal situaci.Musíme až k mostu.Vydechl Quille a vyrazili k velké konstrukci postavené převážně ze dřeva.Toren s batohem na zádech neochotně vstal a poprvé si prohlédl v celé své kráse Meanský most.Tak takhle vypadá...vysoukal ze sebe a vydechl...je překrásný!dodal a hnal se za zbytkem skupinky...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ThOOmYs ThOOmYs | Web | 25. ledna 2009 v 9:03 | Reagovat

máš u mě diplom

2 ThOOmYs ThOOmYs | Web | 25. ledna 2009 v 9:10 | Reagovat

u mě je dallší SONB tak se přihlaš :)

3 akyra akyra | 25. ledna 2009 v 13:53 | Reagovat

krásná kapitolka fakt se ti povedla doufám že bude co nejdřív

4 Serenity Serenity | Web | 25. ledna 2009 v 15:43 | Reagovat

Ahoj začlo finále SONB tak si scháněj hlásky...:-)

5 Kyle tvé SBčko Kyle tvé SBčko | Web | 15. listopadu 2009 v 11:55 | Reagovat

Opět hodně povedená kapča. Moc by se mě líbilo, kdyby měl Toren za svého patrona draka Sharkena, stejně jako jeho otec. Jsem taky zvědavej jestli Toren a ostatní narazí na vyšlechtěné Megnary...

6 Amia Amia | Web | 21. června 2010 v 9:47 | Reagovat

Myšelnka další vyšlechtěné rasy mě skutečně zaujala, také jsem zvědavá jacípak budou, stejně tak kdo se stane Torenovým patronem. :)
Moc hezky napsaná kapitola, stejně jako ostatní ;)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama